• remove Organism Anamorph Form: Candida kefyr (Beijerinck) van Uden et Buckley, anamorph

Lymph Node