Zegla virus (ATCC® VR-1222CAF)

Classification: Bunyaviridae,Orthobunyavirus  /  Product Format: freeze-dried

Classification Bunyaviridae,Orthobunyavirus
Agent Zegla virus
Strain Zegla control ascitic fluid [V-556-401-562]
Common Name Zegla virus
Biosafety Level 1
Product Format freeze-dried
Name of Depositor NIH/NIAID