Zegla virus (ATCC® VR-1222AF)

Classification: Bunyaviridae,Orthobunyavirus  /  Product Format: freeze-dried

Classification Bunyaviridae,Orthobunyavirus
Agent Zegla virus
Strain Zegla immune ascitic fluid [V-556-701-562]
Common Name Zegla virus
Biosafety Level 1
Product Format freeze-dried